Vereniging

Popkoor 4-Tune is een vereniging waarin de leden zich actief inzetten.

Naast het bestuur van ons koor zijn er een aantal commissie en functies, o.a. de Muziek-Presentatie Commissie, Concert-Coördinator, Public-Relation Commissie, Activiteiten Commissie, Website-beheerder, Facebook-beheerder en contactpersonen voor diverse werkgebieden.

Zie onderstaand een overzicht van onze huidige bestuurssamenstelling.

Bestuur

Karin Janssen
Voorzitter/Contactpersoon Facebook en website


In 2002 zag ik Popkoor 4-Tune voor het eerst tijdens een openbare repetitie. Het repertoire en de combinatie van zang en presentatie sprak me meteen aan! In de loop van de jaren droeg ik steeds vaker een steentje bij aan allerlei activiteiten en in 2009 leidde dat ertoe dat ik secretaris werd, een taak die ik 5 jaar heb vervult. Sinds begin dit jaar ben ik voorzitter en  mag ik met trots ons mooie koor vertegenwoordigen.

Chantal Zelissen

Vice-voorzitter/Concertcoördinator/

Contactpersoon nieuwe leden


Ik ben lid en bestuurslid van Popkoor 4-Tune sinds 2008. Naast zingen en dansen, vind ik actief bezig zijn en op een andere manier een bijdrage leveren aan "ons koor" ook belangrijk. Samen met een fijne groep mensen zorgen voor ons koor! Momenteel ben ik als lid van het bestuur, samen met Veronique Peters, Concert-coördinator en ben ik tevens vice-voorzitter.

Veronique Peters
Concertcoördinator/Secretaris/ Contactpersoon MPC en PRC


Ik ben sinds 2010 lid van 4-Tune en na een paar maanden ben ik lid geworden van de Muziek Presentatie Commissie en een jaar later bestuurslid. Naast contactpersoon van de MPC ben ik samen met Chantal Zelissen concert-coördinator. Zingen is een ontspannende hobby en een bijdrage kunnen leveren zodat anderen van onze optredens kunnen genieten geeft veel voldoening. Vanaf 2021 deel ik het secretariaat samen met onze penningmeester Dorien.

Dorien van den Ven
Secretaris/Penningmeester/

Contactpersoon AC


Ik ben al vanaf de oprichting in 1994 lid van dit koor. Gedurende die jaren heb ik mij naast het zingen ook ingezet als lid van diverse commissies. Na enkele jaren alleen als zingend lid mee te draaien, ben ik sinds 2017 bestuurslid en  contactpersoon voor de activiteitencommissie. In januari 2018 heb ik daarnaast de functie van penningmeester op me genomen.


Franck den Boer
Contactpersoon Band/Muziekinstallatie


Als mede-oprichter van popkoor 

4-Tune ben ik al lid vanaf het prille begin in 1994. Mijn bestuurlijke taken liggen voornamelijk in het coördineren van de op- en afbouw-werkzaamheden bij concerten, en de zorg voor opslag van onze instrumenten en apparatuur. Verder ben ik de contactpersoon van/naar de band en haar muzikanten.