Vereniging

Popkoor 4-Tune is een vereniging waarin de leden zich actief inzetten.

Naast het bestuur van ons koor zijn er een aantal commissie en functies, o.a. de Muziek-Presentatie Commissie, Concert-Coördinator, Public-Relation Commissie, Activiteiten Commissie, Website-beheerder, Facebook-beheerder en contactpersonen voor diverse werkgebieden.

Zie onderstaand een overzicht van onze huidige bestuurssamenstelling.

Bestuur

Cintha Claessens
Voorzitter


Naar aanleiding van het 12 ½ jarig jubileumconcert ben ik lid geworden van het koor. Het waren niet alleen de liedjes en zang die mij aanspraken maar ook aandacht voor choreografie en presentatie vond ik erg leuk. Inmiddels ben ik al diverse jaren voorzitter van popkoor 4-Tune waardoor ik de organisatie en ontwikkeling van het koor van dichtbij meemaak.

Ine Spronken
Secretaris


Sinds 2007 ben al lid van popkoor 4-Tune. Na eerst een aantal jaren vol enthousiasme te hebben meegezongen en meegedanst ben ik na enige tijd bij het bestuur gegaan. Een aantal jaren ben ik actief geweest als lid van de activiteitencommissie en sinds 2 jaar vervul ik binnen het bestuur de functie van secretaris van ons mooie popkoor.

Rob Hendriks
Penningmeester


Nadat mijn vrouw al eerder bij popkoor 4-Tune was gaan zingen ben ik in 2009 ook lid geworden van het koor. Het is een mooie combinatie van zang en bewegen maar ook van ontspanning en genieten. Na diverse jaren gewoon lid te zijn geweest ben ik in 2013 toegetreden tot het bestuur. Daar regel ik, als penningmeester, de financiële zaken van ons koor.

Chantal Zelissen

Vice-voorzitter/Concertcoördinator


Ik ben bijna 10 jaar lid van popkoor 4-Tune. Naast zingen en dansen, vind ik actief bezig zijn en op een andere manier een bijdrage leveren aan "ons koor" ook belangrijk. Samen met een fijne groep mensen zorgen voor ons koor! Momenteel ben ik als lid van het bestuur, samen met Veronique Peters, Concert-coördinator en ben ik tevens vice-voorzitter.

Franck den Boer
Contactpersoon Band/Muziekinstallatie


Als mede-oprichter van popkoor 4-Tune ben ik al lid vanaf het prille begin in 1994. Mijn bestuurlijke taken liggen voornamelijk in het coördineren van de op- en afbouw-werkzaamheden bij concerten, en de zorg voor opslag van onze instrumenten en apparatuur. Verder ben ik de contactpersoon van/naar de band en haar muzikanten.

Dorien van den Ven
Contactpersoon Activiteitencommissie


Ik ben al vanaf de oprichting in 1994 lid van dit koor. Gedurende die jaren heb ik mij naast het zingen ook ingezet als lid van de activiteiten- commissie en de muziek- en presentatiecommissie. Na enige jaren afwezigheid in het bestuur ben ik daar nu weer actief bij het ondersteunen van het secretariaat en ik ben de contactpersoon voor de activiteitencommissie.


Veronique Peters
Contactpersoon MPC/ Concertcoördinator


Ik ben sinds 2010 lid van 4-Tune en na een paar maanden ben ik lid geworden van de Muziek Presentatie Commissie en een jaar later bestuurslid. Naast contactpersoon van de MPC ben ik samen met Chantal Zelissen concert-coördinator. Zingen is een ontspannende hobby en een bijdrage kunnen leveren zodat anderen van onze optredens kunnen genieten geeft veel voldoening.

Theo Goossens
Contactpersoon Website/
PR-Zaken

Na jarenlang, als luisteraar/toeschouwer, te hebben genoten van het koor ben ik uiteindelijk in 2015 zelf lid geworden van het koor. Ik geniet met volle teugen van het samen zingen en vooral de uitvoeringen geven een geweldige kick. Sinds kort ben ik lid van het bestuur en verantwoordelijk voor PR-zaken en contactpersoon voor sponsoring en de website-beheerder.