Aanmelding

Dus wil je graag zingen en dansen, aarzel niet en maak gauw een afspraak voor het bijwonen van een repetitie op dinsdagavond van 20:00 uur tot 22.00 uur in Zaal Merode, Merodestraat 31 te Stein.

Voor een proefrepetitie kun je je aanmelden door een mail te sturen naar:
info@popkoor4-tune.nl

Een bestuurslid zal je dan terugmailen om een afspraak te maken voor een dinsdagavond.

Er zal dan ook een bestuurslid tijd hebben om je te ontvangen en e.e.a. te vertellen over ons koor. Na een eerste kennismaking krijg je de mogelijkheid om 4 á 5 repetities mee te repeteren.

Je wordt eerst voorgesteld aan de dirigent en deze bepaalt bij welke stemgroep jij het beste kan starten. De eerste repetities zullen zowel zang- als bewegings(choreo)-repetities zijn. De choreografe kijkt of je ritmegevoel hebt en hoe snel je dans en bewegingen aanleert. Bij twijfel over definitief lidmaatschap zal de dirigent, choreografe en contactpersoon-nieuweleden een en ander nog eens bespreken en kan mogelijk besloten worden dat popkoor 4tune toch niet het geschikte koor voor jou is.

Bij een eerste repetitie worden de voor de repetities noodzakelijke partituren uitgereikt, en er wordt een "buddy" aangewezen, deze zal jou met praktische zaken omtrent de repetitie helpen.

Vóór aanvang van de repetitie stelt de "contactpersoon-nieuwe leden" je voor aan het koor. Na de repetitie zal deze ook de noodzakelijke documenten uitreiken.

Als besloten wordt je als definitief lid bij het koor op te nemen zullen de" buddytaken" nog even doorgaan totdat je je helemaal thuis voelt bij het koor. De penningmeester zal je dan ook de machtiging voor de contributie overhandigen.