Kaartverkoop Jubileumconcert Popkoor 4-Tune

Kaartverkoop is van start.

De kaartverkoop voor ons 25 jarig jubileumconcert op 13 april a.s. gaat van start. In de voorverkoop kost een kaartje € 9,50 p.p.. Bij de kassa op 13 april € 10,50 p.p.

Kaartjes kopen kan op verschillende manieren:

- Via koorleden

- Via facebook; www.facebook.com/popkoor4tune.nl.

of via email: info@popkoor4-tune.nl.

Stuur een "persoonlijk" bericht( facebook) of een mailtje, met daarin aangegeven hoeveel kaartjes en op welke naam de reservering/betaling genoteerd moet worden. Na ontvangst van de betaling, zullen wij de kaartjes voor u reserveren. U kunt de kaartjes dan vanaf 19.30 u. voor het concert bij de kassa afhalen.

Betaling via NL73 RABO 0149 2261 60 op naam van Popkoor 4-Tune.

U kunt natuurlijk ook op dinsdagavond voor onze repetitie van 19.30-20.00 u. bij De Merode in Stein, kaartjes kopen bij onze penningmeester. Dit kan echter alleen d.m.v. contante betaling.